Frågor

Enkel eller dubbel mastektomi

Hej, Jag har två frågor; 1) Ökar en dubbel mastektomi (både sjuk och frisk sida) jämfört med enkel mastektomi risken för komplikationer av den typ som kan äventyra planerad strålning av sjuka sidan?. Jag upplever att jag har fått lite olika svar.
2. Vilka metoder är standard samt mest effektiva för att undersöka eventuell förekomst av spridd bröstcancer? Även här verkar det variera från olika sjukhus -eller?

Tack på förhand!

Svar

Dubbel mastektomi utgör inget hinder för strålbehandling och ökar inte komplikationsrisken. När misstanke om spridning finns, görs en datortomografi och då får man med skelett, lever och lunga vilka är de vanligaste metastaslokalerna. Ibland behöver man komplettera med skelettscintigrafi.