Frågor

DP1

Vilka patienter med avancerad lungcancer behandlas med DP1 på KS i Solna?
Kan DP1 behandling ersätta cellgiftbehandling om det inte går annars?

Svar

Hej! Du menar kanske PD1 i så fall så kan det vara ett behandlingsallternativ vid avancerad eller metastaserande icke småcellig lungcancer efter tidigare cellgiftsbehandling. Hoppas att du har fått svar på din fråga, du är välkommen att höra av dig hit igen.