Frågor

Dåligt blodvärde

Hej,
Jag har en fråga angående min mamma hon är 69 år. Hon var till läkaren för värk och då tog de lite allmäna prover. Hon hade lite dåligt blodvärde hon vet inte vilken nivå det låg på och läkaren skickade brev och han skrev ut järntabletter. Hon mår för övrigt bra. Jag bekymrar mig alltid för alla och undra om detta inte kan vara tecken på någon allvarligare sjukdom som cancer eller är det ingen fara om värdet går upp igen. Det verkar inte som hon behöver göra någon mer än ta ett nytt blodvärde om en månad för att se att värdet har stigit. Läkaren borde väl göra en utredning om han anser att det behövs? Vad tror du? Är det vanligt att äldre har lite dåligt blodvärde utan att det är något farligt? Hon är stomiopererad sedan 30 år tillbaka.
Med vänlig hälsning Mari

Svar

Hej! Låga blodvärden hos äldre förekommer och behöver inte alls ha med cancer att göra. Läkaren kommer att följa hennes blodvärden det är bra. Fortsätter hennes värden att sjunka kommer man säkert att starta en utredning. Hoppas också att hon fick hjälp med sin värk.