Frågor

Dagens diagnos i familjen

är i shock men behöver veta prognosen för följande diagnos: Höger thyreoidealob: med eget icke diagnostiskt ultraljud identifieras i höger thyroidealob en 2, 5 cm stor knölig förändring. I punktat ses mot blodig bakgrund riklig förekomst av onkocytära celler i små papillära förband. Kärnorna uppvisar atypi och kärninklusioner. Därtill noteras viss hyperfunktion och enstaka flerkärniga jätteceller samt sparsamt med lymfocyter. Den morfologiska bilden är väl förenlig med papillär thyroideacancer med onkocytär differentiering.PROLIFERAIONSANALYS 3-4% Ki67 positiva tumörceller. 2 – punktat från vänster thyroidealob ger utbyte av koloid tillblandat med benignt follikelepitel fokalt med onkocytär differentiering och tecken till hyperfunktion. Därtill noteras förekomst av lymfatiska celler. bilden motsvarar Graves sjukdom. Diagnos: graves sjukdom med onkocytär papillär cancer i höger lob. Evigt tacksam för svar!!! mvh Carmen

Svar

Graves sjukdom är en typ av hyperthyreos. Hyperthyreos betyder att sköldkörteln producerar för mycket hormon. Då kommer bl a ämnesomsättningen att öka, kroppen går på högvarv.
Papillärcancer i thyroidea är den vanligaste formen av thyroideacancer. Den har en mycket god prognos. Det innebär att man botar de allra flesta som får den diagnosen.