Frågor

Cytostatikabehandling av prostatacancer

Flera tidningar, tex Dagens Medicin, har nyligen (juni 2015) rapporterat om bekräftade studier som visar att män som diagnostiseras med spridd prostatacancer lever nästan två år längre om de behandlas med cellgifter direkt – istället för som i dag först efter tre år. Kan detta stämma och i så fall kan man som patient kräva att få cytostatikabehandling direkt?

Svar

Det stämmer att man har via studier sett förlängd överlevnad hos män med spridd prostatacancer som fått cytostatika direkt. Resultatet kommer sannorlikt att ändra sättet att behandla framöver. Du kan tala med din läkare om du har frågor om din behandling.