Frågor

CGifter

Finns det olika cellgifter för olika syften eller är det samma ovasett syftet med cellgifter? Om det är samma cellgifter för att bota cancer som är för att minska spridningen av cancer?
Är det samma effekt med cellgifter i tablett form som det andra cellgifterna?

Svar

Det finns en rad olika cellgifter (=cytostatika) vilka har olika egenskaper. Ofta kombineras flera sorter utifrån vilken tumörform som ska behandlas, vilka egenskaper tumören har, exempelvis känslighet för behandling med cytostatika, vem som ska behandlas och syftet med behandlingen. Andra faktorer kan också spela roll.

Cancer är inte bara en sjukdom utan det finns flera olika former av cancersjukdomar, gemensamt är att cellerna delar sig onormalt. I bland kan man använda samma sort för att bota som för att minska på spridning av sjukdomen. För att undvika svåra biverkningar minskas då dosen, så behandlingen inte upplevs värre än sjukdomen.

Cellgifter i tablettform tas inte upp i kroppen lika effektivt som då man får behandling i droppform, däremot brukar man ta sina tabletter dagligen vilket innebär att man får i sig en kontinuerlig dos. Fördelen är också att man slipper få behandling på sjukhuset och kan sköta den själv.

Hoppas detta är svar på dina frågor, du är välkommen att höra av dig igen.