Frågor

Cervixcancer

För fyra år sedan opererades jag för cervixcancer st 1b1. Enligt läkare och patolog fanns ingen spridning och tumören var liten. Nu har jag ont i bäckenområdet och utreds för detta.
Kan tidig cancer som opererats radikalt ge metastaser trots att allt såg så bra ut då?

Svar

All cancer oavsett stadium kan sprida sig, tyvärr. Sannorlikheten minskar betydligt vid tidig upptäckt och ett gott behandlingsresultat, vilket var fallet för dig. Det är bra att man iallafall tar dina symtom på allvar trots att du har fått en botande behandling.