Frågor

Cellprovssvar

Vad innebär ett svar som säger oklara cellförändringar?

Svar

Hej! Med oklara cellförändringar menas att det inte går att gradera förändringen. Det finns olika grader av cellförändringar, alltifrån lätta, måttliga och starka. När det då är svårt gradera cellförändringen går man vidare och tar ett vävnads prov som man sedan undersöker i mikroskop.
Cellförändringar är inte cancer. Det är dock viktigt att ta bort de cellförändringar som inte läkt av sig själva. Hoppas att du har fått svar på din fråga, du är naturligtvis välkommen att höra av dig hit igen!