Frågor

Cellgift

Jag har nyligen genomgått en livmodercanceroperation där det hade sprits sig till lite på en tarm o det fanns cancerceller i tarmkexet.
Nu fyra veckor efter operationen skall jag få cellgift 6 omgångar.
Inga lymfkörtlar var angripna, men jag förstår att min prognos inte är bra.
Hur ser prognosen ut i Figo 3, hur har det kunnat sprida sig så mycket har ju inte känt något i underlivet utan fick bara en liten liten blödning.

Svar

Att ge dig ett svar på prognosen är väldigt svårt. Den är beroende av så många olika faktorer. Det handlar inte enbart om vilket stadium sjukdomen är i utan t ex  hur bra man svarar på behandling, något som man i dag inte kan mäta i förväg. Det finns även faktorer som påverkar som vi i dag inte känner till. Den som kan ge dig det bästa svaret angående din prognos är givetvis din läkare.

En del cancertumörer har egenskaper som gör att de tidigt metastaserar, det vill säga sprider sig i ett tidigt skede. Det kan vara förklaringen till att du inte haft mer symtom än en liten blödning.

 

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen