Frågor

Cellförändringar Malingt melanom-typ

En så orolig god vän har tagit bort ett födelsemärke och där hittades cellförändringar av typ Malingt melanom. HudLäkaren var övertygad att det var Malingt melanom på utseendet men två patologläkare säger end cellförändringar av den typen. Hon är orolig att det ändå ska vara som hudläkaren tror. Vad ska hon göra?
Hur stor är risken att det ska utveclas vidare? Kommer hon att få Malingt melanom, är det bara frågan om när?
Eftersom hon är sjuk sen många år tidigare av kronisk smärta är detta ännu tyngre att ta. Finns det någon att prata med för bearbetning av detta?
Varmt tack för svar!

Svar

Din goda vän har blivit opererad för ett misstänkt melanom som visade sig vara cellförändringar/förstadie till malignt melanom. Man har med all sannorlikhet avlägsnat cellförändringarna med marginal och därmed tagit bort alla förändrade celler. Då ska hon inte utveckla malignt melanom. Att få ett besked om förstadie till en allvarlig sjukdom gör givetvis att man blir orolig och får många frågor och funderingar. Hon får gärna ringa till oss och det uppstår fler frågor. Det kan ibland vara lättare att besvara frågor i en dialog.