Frågor

Cancerlevern

Kan man få immunterapi i samband med cellgifter om man vill? vid elakartad levercancer som inte går att operera bort.
Om ens anhöriga vill ge en del av sin lever, går det då att ta bort levern med cancer och ersätta med en del av en ny lever från anhörig?

Svar

Det går inte att själv bestämma vilken behandling man önskar få. Det är den behandlande läkare tillsammans med övrig expertis som har kunskapen om vilka behandlingsmetoder som är effektiva och vilka som inte är det. Man gör alltid studier innan man  släpper ett nytt läkemedel på marknaden för att få kunskap om hur läkemedlet ska användas och på vilken patientgrupp.  Det kan finns möjlighet att delta i en sådan studie. Man kan fråga sin läkare om det finns några pågående studier.

Om det är möjligt att genomgå en levertransplantation måste bedömas i varje enskilt fall. Generellt gör man sällan levertransplantationer vid cancersjukdomar. Ibland kan det vara möjligt att operera bort en bit av levern men det beror på hur spridd sjukdomen är och vilken diagnos det är.