Frågor

Cancerbehandling

Jag undrar att under tiden man Cancer behandlas kan ha djur i sängen, som Kanin, Hund eller Katt, då man får nedsatt immunförsvar under behandling, Kaniner kan ju ha kvalster, ringorm. Så ska man hålla på med djur under behandling.

Svar

Hej.

Vi har vänt oss till experter inom barncancervården för att kunna ge dig ett korrekt svar på denna fråga.

Det finns varierande åsikter om detta inom barncancervården , man kan inte helt utesluta att det skulle kunna påverka infektionsrisken något men man har inga generella restriktioner beträffande husdjur under cytostatikabehandling. Risken att smittas med något ovanligt ökar om man utsätts för det under lång tid vilket kan vara en anledning till att undvika att ha djur i sängen. Man kan absolut hålla på med sitt djur men man bör vara noga med hygienen. Psykologiskt vet man att det är mycket positivt att kunna vara med djur när man är sjuk.

Vid cytostatikabehandling inför en stamcellstransplantation tänker man annorlunda. Då får man behålla de djur man redan har men ska vänta med nyanskaffning till 6 månader efter behandlingen, då avråds också från djur i sängen och man avråder också från att sköta djurens hygien och att hantera bajs/urin.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen