Frågor

Cancer i underliv

Livmodershalscancer utvecklas som jag förstår långsamt under flera år är det samma sak med livmoderscancer?

Svar

Generellt växer de flesta cancersjukdomar långsamt. Livmodercancer ger dessutom tidiga symtom och kan på så sätt upptäckas tidigt. De allra flesta blir botade.