Frågor

Cancer i epifarynx/orofarynx

Hej!
Jag har haft ensidig otosalpingit i många månader och har nu först fått remiss till ÖNH-läkare. Kan känna svullnad långt ner i halsen på samma sida bakom gomseglet (har inga tonsiller). Är jätteorolig för cancer. Är 42 år.

Mvh,
Sandra

Svar

Du är orolig för att din svullnad kan bero på cancer.  Tyvärr är det omöjligt att uttala sig om varför du känner en svullnad utan att undersöka dig. Men det låter mer troligt att det har att göra med dina besvär från örat. På ÖNH- mottagningen kan man titta ner i din hals och se vad det är som orsakar dina besvär.
Behöver du prata om din oro kan du även ringa till oss. Vi är vana att möta människor med oro för cancer. Det hjälper ofta att prata om det.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen