Frågor

Cancer

Har läst att människor som lever på höga höjder , utvecklar fler röda blodkroppar än vad som är normalt.
Skulle det kunna hjälpa personer med leukemi, om de fick vistas på just högre höjder?

Svar

Hej!

Om man vistas på höga höjder under en längre tid leder det till en ökad insöndring av ett hormon EPO (erytropoetin) som i sin tur stimulerar bildning av nya röda blodkroppar. Man får en högre hemoglobinhalt i blodet. Om det skulle fungera på en person som behandlas för leukemi vet vi inte eftersom förmågan att bilda nya blodkroppar är försämrad på grund av behandlingen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen