Frågor

Cancer?

Endast när jag har legat, svullen vid nyckelbenet och för högt blodtryck. På dagen normalt ibland för lågt (97/56). Var till ögonläkare för gula fläcken då upptäcktes en blödning har röntgat hjärnan. Sig äldre

Svar

Hej!

Om du är orolig för att du har cancer ska du söka vård på din vårdcentral. Där kan man göra olika undersökningar utifrån dina symtom. Av det du skriver är det svårt att svara på om du har en sjukdom eller ej men det är inte typiska symtom på en cancersjukdom.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen