Frågor

bukspottkörtelcanser

Jag är opererad och tumören är borttagen, jag hade spridning i 9 av 49 lymfkörtlar. Har fått cellgiftsbehandling i 6 månader. Jag hade 304 i markörpovet före operationen. ny provtagning i jan då var det 1010. och i februari har det stigit till 1430. Det visades på röntqen att jag hade en lymfkörtel som vuxit 16 mm i tarmsäcken. Läkaren kunde inte ge mig någon förklaring till detta. Jag kommer att kallas för uppföljning i maj. Känner en viss oro pga att dom inte vet varför jag har dessa värden. Har ni erfarenhet och kan förklara vad värderna betyder.

Svar

Hej! Generellt så använder man sig av tumörmarkörer för att bedöma behandlingens effekt. Vid god effekt sjunker värdet. Be om att få ett samtal med din doktor så att du får möjlighet att ställa frågor och berätta om din oro.