Frågor

Bukspottkörtelcancer (adenocarcinom) med metastaser i levern

Hej!
Jag har en nära anhörig som drabbats av adenocarcinom med metastaser i levern. Han är bara 50 år gammal. Jag har förtvivlat sökt på nätet efter information om särläkemedlet IMM-101.
Var någon stans kan min vän erbjudas nämnda läkemedel? Och pågår någon klinisk forskningsstudie med immunterapibehandling mot avancerad pankreascancer?
Tacksam för ett svar på ovan.
Bästa hälsningar
Åse Schoultz

Svar

Hej.

Vi känner inte till någon pågående studie med IMM-101, i den senaste randomiserade studien från 2016 såg man en liten men icke signifikant effekt av tillägget med IMM-101 (effekten var så liten att man inte kan avgöra om den berodde på slumpen eller på det givna läkemedlet). IMM-101 används inte i rutinvården.

Rent generellt så har immunoterapi inte visat sig framgångsrikt vid bukspottkörtelcancer, men det är troligt att man framöver kommer kunna separera ut en liten andel patienter som skulle kunna ha nytta av en sådan behandlingsform. Hör med läkaren på den behandlande enheten, de brukar vara väl uppdaterade om vad det finns för möjlighet till behandling inom studier.  Sänder också med två länkar där man kan söka efter aktuella studier.

https://clinicaltrials.gov/ct2/home

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/