Frågor

Bukspottkörtelcancer

1) Har man rätt att själv välja att bli opererad om man fått diagnosen bukspottkörtelcancer oavsett om läkaren säger att den är för stor för att operera?

2) Eftersom man kan leva helt utan bukspottkörtel, varför väljer man ofta att inte operera pga ”risker”, när ”chansen” för överlevnad med alternativet är så enormt dålig?

3) Är den konkreta ”risken” som avses av läkarna att man ska förblöda av operationen pga att tumören dragit till sig så mycket blodkärl?

4) Om svaret på fråga 2 är ”för att vinna lite tid”, hur mycket tid får man i genomsnitt?

Svar

Olyckligtvis är det inte många patienter som kan genomgå en operation vid bukspottkörtelcancer då sjukdomen oftast är spridd när man upptäcker den. Du kan inte välja att bli opererad om man har gjort en medicinisk bedömning att riskerna med operationen är för stora. Anledningen till att man inte kan operera kan vara att en operation inte skulle innebära någon vinst varken symtommässigt eller för att påverka överlevnadstiden. Tumören kan ha växt över i andra livsnödvändiga organ som gör det teknisk omöjligt att avlägsna tumören. Det kan även vara så att risken att avlida under operationen är för stor. När man väljer en behandlingsmetod måste den vara till nytta för patienten. Om operation inte är det bästa alternativet kan det säkert finnas en annan typ av behandling?
Om du känner dig osäker på att du har fått en rätt bedömning kan du begära att en annan läkare gör en ny bedömning, en second opinion. Du kan be om en remiss för det och väljer själv till vilket sjukhus som du vill att den ska skickas till.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att svara på frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen