Frågor

bukspotkörtelcancer

hej jag har en fråga det gäller bukspottkörtel cancer min syster fick diagnosen och genom gick kirurgisk behandling men efter 6 månader åter kom cancern och fick av onkologen veta att man inget mer kan göra för utom palliativ vård,
Har sökt och läst på internätt att man har kommit långt med genterapi men det är tydligen en tabu
belagt forskning här i västvärden fast det är en behandlingsform som är en vanlig behandling i kina
med goda resultat, har även läst om att en svensk delegation har besökt kina för att se framgångar med genterapi.
Varför kan man inte erbjuda genterapi här i Sverige man har ju inget att förlora som patient. gamaglobin är ju en cancerhämmande faktor som kan sakta ner cell växten och förlänga livet
varför kan man inte erbjuda det handlar det om pengar.

Svar

En forskargrupp vid Huddinge Sjukhus forskar på transplanterade blodstamsceller som behandling av bukspottkörtelcancer. Först opereras patienten och därefter görs tranplantationen.Detta gäller patient utan spridning och ej heller vid återfall i sjukdom.