Frågor

Bröstcancer.

Om man har både hormonell och HER2 positiv cancer.Bör man inte få Herceptin också??
Mvh/Anne I Trollhättan

Svar

Generellt kan man säga så här.
Herceptin ges till kvinnor med HER2 pos bröstcancer tillsammans med cytostatika som en adjuvant(förebyggande) behandling.
För vissa patienter kan man avstå från Herceptin om prognosen för övrigt är gynnsam. Läkaren gör en individuell bedömning där risken ställs mot biverkningarna.
Herceptin ges inte till kvinnor som inte behöver cytostatika. Alltså inte enbart tillsammans med antihormellbehandling.
Om du har frågor kring din behandling ska du tala med din läkare.