Frågor

Bröstcancer

Varför har antalet fall av bröstcancer ökat så kraftigt de senaste åren?

Svar

Bland annat ökande ålder, förändrad livsstil, användning av hormonersättningspreparat, ett förändrat mönster när det gäller graviditet och barnafödande – barnafödandet sker i högre åldrar och färre barn per kvinna.