Frågor

Bröstcancer – strålning?

Vilken rekommenderad tid är det mellan operation (bröstkirurgi) och strålning?

Trippelnegativ tumör, 20mm, ingen spridning

Svar

Hej!

Man brukar vänta minst en månad så att såret hinner läka innan strålbehandlingen påbörjas. Det görs även en individuell bedömning inför strålstarten.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen