Frågor

bröstcancer med utbredd skelettmetastasering

Mitt pad svar lyder som så : ER ( Östrogen)100% pos.
Progesteron 50% Her 0, MIB 1-3%
Vad säger det om min cancer. Har antihormonbehandling med Letrezol. Bröstcancertumören ej opererad, knappt synlig. Får skelettstärkande dropp. Behandling sedan 10 månader. Ingen progress. Lägre aktivitet i skelettet enligt MR. Sklerotisering av lytiska metastaser efter behandling . Har ont men lindras av Alvedon o diklofenac. Promenerar utan problem 7 km/dag.
Vad tror ni om min prognos????

Är orolig o vill leva i alla fall till sommaren-19

Svar

Hej,

Utifrån ditt PAD svar och din beskrivning låter det som att din behandling är den rätta. Du svarar bra på behandlingen och jättebra att du är ute och går varje dag. Man kan leva många år med skelettmetastaser.

 

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd.

Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen