Frågor

bröstcancer med utbredd skelettmetastasering

Jag är 75 år. Har en nästan osynlig bröstcancer som ej är opererad. Har massiv invasion av skelettmetastaser. Metastaserna är hormonkänsliga och jag har sedan snart 1 år behandlats med T Letrozol och skelettstärkande dropp. De tidigare lytiska metastaserna har blivit sklerotiska och inget nytillkommet på 1 år. Har ont o får nu T Gabapentin med ganska bra effekt.

S-CA 15-3 har gått ner från 145 vid behandlingsstart o är nu 11,8. Om man inte har cancer är detta prov 0?
Hur ser min prognos ut utifrån ovanstående?
Är det vanligt att patienter med skelettmetastaser får hjälp av av Gabapentin. Jag tar 700 mg/dag.
Hälsningar
75 år.

Svar

Hej!

CA 15-3 är en tumörmarkör för flera olika tumörsjukdomer där värdet ska ligga under 35. Tumörmarkörer används framförallt till att följa behandlingen. Det är inget 100% tillförlitligt värde men kan vara till hjälp när man ska utvärdera behandlingseffekt.

Ja , det är vanligt att behandla skelettsmärta med Gabapentin.

Prognosen är alltid svår att uttala sig om. Den som bäst kan göra det är givetvis din läkare. Generellt kan man säga att prognosen är beroende av flera olika faktorer så som sjukdomens utbredning, aggressivitetsgrad, hur bra man svarar på behandling etc. Bröstcancer med spridning till skelettet kan man leva med i många år.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen
08-123 138 00