Frågor

bröstcancer med utbredd skelettmetastasering

Jag är 75 år och har bröstcancer med massiv invasion av skelettmetastaser. Cancern är hormonkänslig och jag har behandlats med T Letrezol i 11 månader. Har också skelettstärkande dropp var 4:e vecka. Aktiviteten i skelettet har enligt MR gått ner och vissa tumörer har sklerotiserats . De var tidigare lytiska.
Jag är nu jätteorolig för ett blodprov.
C-ca 15-3. det provet visade 145 när jag startade min behandling i mars-18. Nu är värdet 13,7.
Vad säger mitt värde i mars-18. Enligt vad jag förstår var det jättedåligt och dålig prognos över huvud taget.
Hur ska det här tolkas. Jag är jätteorolig och min doktor vägrar prata prognos.
Jag är relativt pigg o promenerar 7-8 km dagligen. Har inte så gräsligt ont efter det att jag fått Gabapentin insatt. Tar 800 mg /dag o klarar mig på den smärtlindringen.
Tacksam för svar
75 år.

Svar

Hej.

Ca 15-3 är en så kallad tumörmarkör som man ibland använder för att utvärdera behandlingseffekt vid behandling av bröstcancer. Att värdet var högt innan start av behandling bekräftar egentligen bara det du skriver att det fanns ett flertal aktiva metastaser i skelettet. Det viktiga för prognosen är behandlingseffekten och den har ju varit mycket bra. 13.7 är ett helt normalt värde. Värdet bekräftar det man sett vid MR-undersökningen, att aktiviteten har minskat. Att du är relativt pigg och att du är fysiskt aktiv är också mycket bra för ditt mående men också för prognosen. Att du har svarat så här bra på hormonbehandlingen är mycket bra, på så sätt kan man hålla sjukdomen tillbaka även om den inte går att bota. Generellt sett kan man ofta leva länge trots metastaser till skelettet från bröstcancer.

 

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen