Frågor

Bröstcancer associerat med äggstockscancer

Jag har för drygt 2 år sedan fått mina äggstockar, äggledare och livmoder bortopererade. Detta på grund av misstanke för ärftlig äggstockscancer. Min mamma fick äggstockscancer vid 53 års ålder som hon sedan dog av. Inga tester kunde göras. Operationen har gått bra. Men jag undrar om man borde ha följt upp risken med bröstcancer. Om den nu alltid är ”associerat” mellan cancertyperna. Skulle läkaren ha gjort detta om de trodde att det fanns en risk eller borde jag själv ha frågat om detta. Jag går på regelbundna (de som man blir kallade till vart annat år) mammografi undersökningar.

Svar

Det troliga är att läkaren skulle ha informerat dig om du behövde gå på tätare kontroller. Men för säkerhets skull kan du ta kontakt med läkaren igen och ställa frågan. Det kan vara skönt att slippa fundera.