Frågor

Blood cancer kllB9

Hej jag vill veta om bllod cancer KLL- B9- Hur länge lever man med sjukdomen i genomsnitt.Finns det hopp att hitta medicinen som kan bota sjukdomen.nar?.m.v.h -Simon

Svar

Hej!Under senare år har ny kunskap om sjukdomen upptäcks och många nya behandlingsmetoder utvärderas både i Europa och USA. Det finns förhoppningar om att dessa nya metoder inom en överskådlig framtid i vissa fall kan komma nära en möjlighet att bota sjukdomen.Hur länge man lever med sjukdomen är individuellt.