Frågor

Blodprover

Om man tar blodprover. Visas det då däri om man skulle ha någon cancer eller spridning av cancer

Svar

Hej!

Med hänvisning till dina tidigare frågor om bröstcancer hos pojkar så vill vi poängtera att det är en sjukdom som drabbar äldre män och blodprover är inte aktuella. Vi rekommenderar att du kontaktar ungdomsmottagningen (www.umo.se). Vi tror de kan hjälpa dig!

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen