Frågor

Blodprov hos barn

Hej

Har ett barn som inte följt den vanlig utvecklingsstegen som alla andra barn. Han fick lämna blodprov som visar högre värde av P-LD 6,5 (ref: 2,2-4,9) och trombocyter 182 (ref; 210-590). Jag är så orolig nu, kan detta tyda på cancer?

Svar

Hej, det går inte att svara på utifrån de två värdena. LD är ett ospecifikt prov som kan bli förhöjt av olika orsaker och som ökar i blodet vid cellsönderfall/vävnadsskada exempelvis efter sjukdomar i lever, hjärtinfarkt, muskler etc och även vid diagnostiserade cancersjukdomar. LD är ett känsligt prov och felaktiga värden kan förekomma.

Att blodplättarna (trombocyterna) är låga kan också bero på en olika anledningar exempelvis är det vanligt efter en infektion.

Det kan alltså finnas flera anledningar till dessa avvikande provsvar. Så rekommendationen är att prata med ditt barns läkare om eventuell fortsatt utredning ska göras.

Hoppas detta är svar på din fråga, det går också bra att ringa oss tel: 08 123 138 00

Med Vänlig Hälsning

Cancerrådgivningen