Frågor

Biverkningar vid behandling av prostatacancer

Såg en artikel om en kommande doktorsavhandling i Umeå som behandlade biverkningar efter operation och strålning vid behandling av prostatacancer. Det kan tydligen dröja länge, flera år, innan dessa visar sig.. Jag har för något år sedan genomgått strålbehandling utan några som helst biverkningar. Skall jag alltså nu vara orolig för att svåra biverkninar kan dyka upp om, säg, fem år?

Svar

Nej, du skall försöka att inte oroa dig över detta. Det är mycket bra att du mår bra och inte har några biverkningar nu. Det är välkänt att biverkningar av strålbehandling kan komma långt efter behandlingen, detta på grund av att de friska cellerna kan ta viss skada av strålbehandlingen.

De biverkningar som studien tar upp är främst irritation från de nedre urinvägarna och besvär från tarmen. Dessa biverkningar kan man behandla på olika sätt och i de allra flesta fall hantera mycket väl.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.