Frågor

Bikalutamid mot spridd cancer

Sedan ett par år har jag diagnosticerats med prostatacancer. Mina psa-värden har dock legat stilla så jag har inte fått någon botande behandling, enbart uppföljning. I våras upptäckte en röntgenundersökning ”konstigheter” som ev kunde tyda på spridd cancer till skelettet. Nya röntgenundersökningar visade att det nog inte var någon fara men samtidigt hittade man nya konstigheter på andra ställen i skelettet som ev kunde tyda på spridning. Detta tema upprepade sig vid flera röntgenundersökningar och enligt det senaste resultatet har jag något okänt på ett revben.

Efter läkarkonferens har man nu beslutat att jag ska medicineras med Bikalutamid. Detta är ju en antiandrogen medicin. Situationen kompliceras av att jag också sedan ett par år får extra testosteron, vilket varit så välgörande för mig att jag lyckats övertyga min urolog om att få fortsätta med detta trots prostatacancern. Och nu säger man att jag kan fortsätta med testosteronet samtidigt som jag ska medicineras med Bikalutamid.

Mina frågor är om denna medicin kan göra något mot min ev spridda cancer eller om den enbart påverkar min prostata? Jag är extra nervös för denna medicin eftersom jag också medicinerar mot depression, en av de tråkiga biverkningarna av medicinen är ju ökad depression.

Svar

Att ta testosteron samtidigt som att ta Bikalutamid är motsägelsefullt. Du bör ta upp diskussionen med din läkare som tillsammans med dig för ta ställning till för- och nackdelar.