Frågor

Besök med anhörig

Hej,

Har genomgått mammografi, efterföljande besök med ny mammografi och ultraljud med cellprov. Läkaren sa då att det ser bra ut (i förtrolig ton) och om det skulle vara något så finns det bra mediciner. Jag fick en ny tid hos annan läkare (om 14 dagar) och på den kallelsen står att jag vid det besöket är välkommen att ta med anhörig. Försöker läsa i det standardiserade vårdförloppet var jag befinner mig, men flödesscheman med block hit och dit gör mig snurrig. Jag oroar mig mycket. Betyder inte passusen om att anhörig får komma med, att domen är cancer?

Svar

Hej!

Det har varit problem med sidan och vi på Cancerrådgivningen har inte fått alla frågor skickade till oss.

Det är svårt att veta vad det skulle betyda. Förstår att du funderar då man brukar be att man har en närstående med vid allvarliga besked.  Det kan vara att man på det sjukhus du har utretts har sådana rutiner, att man erbjuds att  ha en närstående med sig, oavsett besked.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen