Frågor

Benmärgsdonation

Hej. Hur gammal måste man vara för att donera benmärg. Min mamma är sjuk och min dotter på 14 vill donera om hon passar. Får hon det?

Svar

Det generella svaret är nej på din fråga. För att donera benmärg skall man vara 18 år och väga minst 50 kg.