Frågor

Behandling med Zelboraf

Hej. Har läst om rubricerade och även kollat i Fass. Vad kan finnas för hinder att medicinera med detta läkemedel vid spritt malignt melanom från öga.

Vänliga Hälsningar
Owe Blick

Svar

Hej! Behandling med Zelboraf ger man till patienter som har melanom med ett visst mutationsmönster.
Val av behandling görs utifrån patientens bästa, prata med behandlande doktor om dina funderingar.