Frågor

behandling av lungcancer för icke svensk medborgare

Hej! Jag har en kvinnlig patient i ålder 31 år som akut behöver hjälp. .Kontakta mi snälla
larissa.jigarova@svenskakyrkan.se.
Tack!

Svar

Du ska kontakta Stockholm Care AB. De hjälper patienter från andra länder som önskar sjukvård här.
E-mail adress:info@stockholmcare.se
Hemsida: www.stockholmcare.se
Telefonnummer: 46 8 672 24 00.