Frågor

Avsluta Tamoxifen behandling på egen risk

Hej!

Efter 7 års behandling med Tamoxifen har jag nu beslutat av avsluta detta på egen risk. Jag vill ha tillbaka mitt glada liv. Är alltid trött, deppig, har gått upp mycket i vikt – troligtvis på tröttheten och alla olustkänslor som denna medicinering medför. Allt är bara tråkigt!!!! Har gjort ett kortare uppehåll och fick livslusten tillbaka och orkade mycket mer och sov också mycket bättre. Livskvalité är viktigt för mig. Googlade och fick upp Karma studien i Lund. Ett alternativ till att sluta hade kanske kunnat vara att minska dosen medicin så att man inte får biverkningar men ändå ett litet skydd mot återfall. Finns denna möjlighet? Alternativet aromatshämmare är inte aktuellt.
Finns det någon person som verkligen har medicinerat 10 år med Tamoxifen på full dos? Enligt fakta slutar 30% efter 2,5 år!

Svar

Hej.

Det borde absolut finnas möjlighet till att individuellt utforma den antihormonella medicineringen , detta bör då göras i samråd med din läkare. Det är förstås viktigt att ta hänsyn till hur du påverkas av biverkningarna. För en del kvinnor är det så här jobbigt att ta behandlingen som du beskriver med bland annat deppighet, olustkänslor och en stor påverkan på livskvaliten. Då kan det vara ett alternativ att prova med antidepressiv medicinering i kombination med den antihormonella behandlingen. Det finns forskning som visat att kvinnor som tar denna kombination får mindre biverkningar generellt och att de också har lättare att fullfölja behandlingen.

Det är inte alla som får så mycket svåra biverkningar så visst finns det kvinnor som tolererar behandlingen under lång tid. Det är som du skriver ett välkänt problem att många ändå avslutar i förtid, så det är förstås av största vikt att ta detta problem på allvar.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen