Frågor

Avsluta Nolvadexbehandling/Tamoxifenbehandling efter 5 eller 10 år.

Hej!
Enligt svar på en tidigare fråga minskar man risken att få återfall och dö i bröstcancer med 50% om man fortsätter tamoxifenbehanling i ytterligare 5 år. Enligt detta svar är det 50% risk för återfall och död, eller hur ska man tolka detta?

Enligt Atlasstudien står det ”Förlängd behandling med tamoxifen upp till 10år minskar risken för recidiv och dödlighet i bröstcancer med 3,7% respektive 2,8% jämfört med 5 års behandling.

Alltså inte särskilt jättestor risk om man väljer att inte fortsätta medicineringen. Däremot ökar risken med 40% att utveckla livmoderscancer. Risken för att bli sjuk är ju större med fortsatt medicinering. Varför försöker ni förminska biverkningarna och förstora upp faran med att sluta behandlingen efter 5 år?

Svar

Hej.

Det här med att tolka siffror och statistik kan vara mycket svårt och det är helt förståeligt att detta kan verka mycket märkligt.

Tidigare studier har visat att den gruppen individer som får återfall minskar med 50% då man ger Tamoxifenbehandling  i 5 år. (Till alla som hade en östrogenberoende tumör).  Detta är siffror på gruppnivå som inte säger något om din egen risk. Den siffran säger bara att det blir 50% färre som får återfall under de fem år som behandlingen pågår. Det är alltså inte 50% av alla som får bröstcancer, utan siffrorna avser endast de som får eller skulle fått återfall.  Det är idag inte möjligt att förutsäga helt vem som kommer att få ett återfall och därför behandlas alla som har en östrogenberoende bröstcancer med antihormonell behandling.

Om vi tittar på alla som får bröstcancer, som en grupp, så blir de flesta efter behandling helt friska och får inget återfall alls. 8400 drabbas av bröstcancer per år i Sverige och 1400 beräknas dö av bröstcancer per år.

Med de nya forskningsrönen har man nu kunnat se att återfallsrisken trots fem års behandling med Tamoxifen var mer ihållande även hos kvinnor med relativt god prognos från början. För en grupp kvinnor återkom cancern upp till 15 år efter behandlingen. Därför rekommenderas nu en förlängd behandling för vissa. De siffror från Atlas- studien du nämner kan inte tolkas fristående utan skall läggas till den effekt som 5 års behandling har. Det vill säga att effekten , eller nyttan av behandlingen kvarstår.

Om risken för livmodercancer ökar med 40% så betyder det inte att det är 40%risk  att du får sjukdomen. Livmodercancer är en relativt ovanlig sjukdom där normalt 2 av 100 kvinnor riskerar att utveckla sjukdomen, en riskökning på 40% innebär då att 2.8 kvinnor av 100 kommer att drabbas istället för 2. Dvs. Tamoxifen kan i mycket sällsynta fall ge upphov till cancer i livmoderslemhinnan.

Summan av det hela är att behandling med Tamoxifen har fortsatt positiv verkan även efter fem års behandling och att det finns risker för biverkningar även om det anses att vinsterna är större än riskerna, om det var tvärtom skulle denna behandling inte erbjudas. Hur stor återfallrisk som du själv har kan endast din läkare bedöma, den är beroende av många olika faktorer.  Det är därför viktigt att du har en dialog med din läkare kring hur nyttan och riskerna av att fortsätta den hormonella behandlingen ser ut för just dig. .

Hoppas vi har kunnat reda ut begreppen något.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen