Frågor

Avfall från pat med pågående cytostatikabehandling

Hej, arbetar som vikarie under tiden jag läser till sjuksköterska på kirurgen/onkologen.
När jag igår arbetade inne hos en pat med pågående cytostatikabehandling i pump tömde jag också kateterpåsen på urin. Använde plastförkläde och handskar men inget munskydd. Det var inte förrens efter jag varit inne och hjälpt pat i sängen samt tömt kad-påsen som tanken slog mig att man helst inte ska komma i kontakt med cytostatika avfall då man är gravid, vilket jag är i 14:e veckan. Vad säger rekommendationerna om cytostatika avfall och graviditet?

Svar

Hej, att exponeras för cytostatika vid graviditet kan innebära risk för fostret. Hantering av cytostatika och utsöndringar exempelvis urin kräver säker skyddsklädsel. Cytostatika i urinen kan finnas kvar i mer än fem dygn. Du bör använda skyddsrock med muddar och handskar.  Väg urinen i stället för att mäta den. Kasta allt i ett slutet riskavfallssystem. Om du ska hälla ut urinen i spolon, tänk på att den svalnar först så att du inte får ånga på dig.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 står det att ”Vid långvarig eller enstaka extremt hög exponering för dessa läkemedel finns ökad risk för genetiska skador och cancer. Troligen kan fostret påverkas under graviditeten liksom barnet under amningsperioden. Rapport finns om ökad risk att föda barn med låg födelsevikt och något ökad frekvens av missfall hos kvinnor som har tillrett och administrerat cytotoxiska läkemedel.”

Om man följer säkerhetsföreskrifterna så torde risken vara väldigt liten för att du eller barnet ska fara illa. Arbetsgivaren har skyldighet att ordna så att du slipper arbeta med patienter som har pågående cytostatikabehandling om du önskar det.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen