Frågor

Avastin

Hej
Hur är erfarenheten av att ”behandla” glioblastom grad 4 med avastin?

Svar

Avastin finns som en etablerad behandling vid recidiv av glioblastom.