Frågor

Återfallsrisk bröstcancer

Jag opererades 2010 för bröstcancer. Tumören var liten, 9 mm. Ingen spridning till lymfkörtlar, men den hade grad II och högt Ki 67. Starkt ER-positiv. Vad jag förstår kallas en sådan tumör för Luminal B. Efter strålbehandlingen ansågs jag färdigbehandlad, men fick efter egna påtryckningar till slut även behandling med Tamoxifen i 5 år, något som då ansågs helt onödigt enbart utifrån tumörens storlek. Idag verkar behandlingsrekommendationerna se annorlunda ut, som jag tolkar de nationella riktlinjerna. På senare tid har det dessutom kommit uppgifter om att det kan finnas återfallsrisk i upp till 15-20 år efter avslutad behandling av den här sortens bröstcancer och att man därför i vissa fall rekommenderar endokrin behandling i ytterligare 5 år. Min behandling avslutades 2015. Skulle man nu, efter nästan tre års uppehåll, kunna påbörja ytterligare 5 års behandling? Skulle man rekommenderat förlängd behandling för min del om det vore aktuellt idag?
Hälsningar Anna

Svar

Hej.

Om det vore aktuellt idag så skulle man inte rekommenderat förlängd behandling i ditt fall, det gör man endast till kvinnor med högre risk för återfall. Frågan kring om man skulle kunna återstarta med behandling efter så lång tid blir på så sätt icke relevant. Det är generellt sätt inte brukligt att återstarta behandling efter så lång tid.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen