Frågor

Återfallsrisk

Jag kan inte sluta tänka på återfallsrisken. Jag har en lobulär bröstcancer som är 100% hormonkänslig. Mitt ki67 är 53. Min totala externt på tumör var 25 mm med två Marcometastaser och två micro i axiallen. Jag får en dostät 4 ec och en dostät 4 dc. Strålning. Därefter hormonhämmande preparat.
Jag förstår att behandlingen minskar min risk men förstår inte alls från vad? Jag har gjort CT och hade ingen anmärkning i den.

Svar

Vid all cancer finns det risk för återfall. Är syftet med behandlingen att bota är det vanligt att man även ger tilläggsbehandling för att minska risken för återfall. Det betyder att t ex vid bröstcancer är det vanligt att man opererar bort tumören (inkl strålning vid tårtbitsoperation), lägger till cytostatika samt hormonhämmande preparat. Även fast man med tror sig ha opererat bort all tumörvävnad vet man att vissa typer av celler är mer aggressiva och då behöver man ge tilläggsbehandling i form av cytostatika för att minska risken för återfall. Man har också kunnat konstatera i studier att när tumörcellerna är hormonkänsliga så minskar man risken för återfall genom att ge hormonhämmade läkemedel.

Hoppas att detta är svar på din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen