Frågor

Återfall

Jag är opererad för livmodercancer o undrar vilka symtom man får vid återfall.
Är det blödning, färgad flytning eller smärta där livmodern suttit eller ser man på slidtoppen att det börjar växa?
Vad finns för hjälp att få?

Svar

Livmoderkroppscancer är en sjukdom men mycket god prognos. Det är ovanligt med återfall. Efter en operation i buken är det vanligt med en annan känsla och obehag. Men om du känner smärta och obehag från nedre delen av buken som du inte känner igen, ska du ta kontakt med din läkare. Du kommer att gå på regelbundna kontroller och det brukar vara fullt tillräckligt för att upptäcka ett eventuellt återfall. Vid recidiv kan strålbehandling eller cytostatika komma i fråga.