Frågor

Återfall efter radikal prostatektomi

I vårdprogrammet för prostatacancer står att återfall definieras som PSA-värde över 0,2 μg/l och att nedre rapportintervall i svaret från laboratoriet är 0,1 μg/l.
Vilka vetenskapliga studier baseras dessa siffror på? I flera välrenommerade amerikanska studier anses istället ett värde >0.03 μg/l efter operation förebåda återfall med stor sannolikhet. Vilka vetenskapliga studier stöder sig den svenska sjuk och hälsovårdens uppfattning på?

Svar

Hej.

I det nationella vårdprogrammet finner du referenser i form av siffror inom parantes i texten. Dessa siffor är hänvisningar till de studier som programmet är baserat på, du finner dem som bilaga i slutet av vårdprogrammet.

I vårdprogrammet står det att PSA-värden ≤ 0,09 μg/l  ofta beror på kvarvarande godartad prostatavävnad , samt att den kliniska nyttan av att gradera dessa låga värden är obetydlig. Man tar också hänsyn till att en gradering som inte har någon betydelse för behandlingen ändå kan bli mycket oroande för patienten och därför bör undvikas. Detta stycket i texten har referenserna (318-320)

  1. Taylor JA, 3rd, Koff SG, Dauser DA, McLeod DG. The relationship of ultrasensitive measurements of prostate-specific antigen levels to prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. BJU international. 2006;98(3):540-3.
  2. Koulikov D, Mohler MC, Mehedint DC, Attwood K, Wilding GE, Mohler JL. Low detectable prostate specific antigen after radical prostatectomy–treat or watch? The Journal of urology. 2014;192(5):1390-6.
  3. Mir MC, Li J, Klink JC, Kattan MW, Klein EA, Stephenson AJ. Optimal definition of biochemical recurrence after radical prostatectomy depends on pathologic risk factors: identifying candidates for early salvage therapy. European urology. 2014;66(2):204-10.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen