Frågor

Återfall

Är flytning från underlivet ett tecken på återfall av livmodercancer. Är opererad sedan tidigare.
Hade inga cancerceller på slidtoppen när prov togs för tre månader sedan.
Orolig för mina flytningar!

Svar

Nej, det är det inte. Flytningar är normalt. Skulle dina flytningar ser annorlunda ut och luktar illa ska du ta kontakt med din läkare. Det kan vara tecken på att du har fått en infektion i underlivet som behöver behandlas.

Behöver du prata om din oro kan du även ringa till oss.  08-123 138 00. Om du har en kontaktsjuksköterska kan du också ta kontakt med hen.

Hoppas att detta svar kan vara till din hjälp.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen