Frågor

Är mammografi säkert?

Jag har haft en diskussion med en kompis om mammografi screening.
Jag går på dessa och känner mellan varven på mina bröst. Med detta könner jag mig trygg i att inte ha cancer i brösten. Min kompis säger att mammografi kan man inte lita på?
Jag vet att det inte är en garanti för att inte få bröstcancer och att en del kvinnor får det efter screening .
Min fråga är hur tillförlitlig är en mammografi undersökning för oss kvinnor över 50?

Svar

Mammografiscreeningens syfte är att diagnostisera bröstcancer i tidig, botbar fas. Som du säger så är inget hundra procent och det kan hända att en tumör utvecklas mellan undersökningarna, men oftast inte. Faktorer som ålder och tätheten i brösten kan spela roll för vilka undersökningsmetoder som är lämpliga. Då kan MR och ultraljud vara undersökningar som används som tillägg. I de flesta fall så är det helt tillräckligt med mammografi och att själv känna igenom sina bröst regelbundet. Vetenskapliga undersökningar har visat att hos de kvinnor som hörsammar kallelsen minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

Så fortsätt gå på din mammografi och känn igenom dina bröst en gång i månaden efter mens.