Frågor

Antioxidanter kontra cytostatika

Äter antioxidanter, har det en negativ effekt
på min cancerbehandling? Behandlas nu med starka tabletter. Har tidigare fått i droppform.

Svar

Man rekommenderar idag att inte äta antioxidanter under pågående behandling då det kan interagera med din behandling.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen