Frågor

Antal stråltillfällen

Vid postoperativ strålning av prostata strålas på KS 35 gånger. Enligt artikel på Internet strålar man i Umeå 40 ggr med motiveringen, om jag fattat rätt, att det är de sista stråldagarna som ger bäst effekt.
Hur kommenterar KS/Radiumhemmet detta?

Svar

Hej!
Alla stråltillfällen är lika betydelsefulla.Däremot fortsätter strålningen att verka en tid efter avslutad behandling.Antalet varierar och brukar vara mellan 32-35 tillfällen.