Frågor

Ang Ki -67 och prognos

Kan profilerationsmarkören Ki 67 ändras och bli lägre efter det att man fått cellgifter och strålning?

Om man har en hög Ki 67 (över 50 %) , grad 3 Ellston, ingen metastasering till lymfkörtlar, och om man är Her-negativ, östrogenpositiv, samt att tumörstorleken ej är över 4 cm, hur ser prognosen ut då?

Svar

Svaret har dröjt eftersom vi har väntat på svar från en av våra bröstspecialister. Det är så här att för det mesta mäter man bara KI 67 i tumören som är bortopererad och då får man ju bara ett värde. Om man förbehandlar patienten med cytostatika före operation, får man ett värde med biopsin som tas innan start av cytostatikan, och sedan får man ett värde på operarionspreparatet. Det finns ingen bra statistik på hur våra patienters tumörer ändras. Det pågår en studie som kommer att ge oss svar på hur KI 67 ändrar sig under cytostatikabehandling, men den är inte publicerad ännu. I England gör man mycket experiment med hormonbehandling några veckor före operation, och där har man funnit att de tumörer som svarat bra på hormonbehandlingen sjunker i KI 67.
Generellt är det bra att tumören är Her 2- negativ, ingen spridning till lymfkörtlarna och hormonkänslig.