Frågor

Analcancer

Min fru som är 51 år fick igår beskedet att hon har analcancer. Vid kirurgiskt ingrepp för 5 veckor sedan togs en utstående hudflik bort plus att ett lillfingerstort prov på ett sår i analkanalen togs. Det konstaterades att båda var cancertumörer och att det rörde sig om analcancer, alltså inte ändtarmscancer eller tjocktarmscancer. En mycket ovanlig cancer som jag förstår med ca 60 fall i Sverige / år? Jag läste en artikel om en patient som vid VC hade negligerats och fått info att det inte rörde sig om cancer utan var hemoroider. Efter 1 år efter extremt mycket tjat kom han in på undersökning och mycket riktigt var hans oro befogad och det rörde sig om analcancer som hade växt till 7 cm. Han dog mindre än 2 år senare. Min fru har haft en exakt likadan historia där jag som man fått tjata mig till att min fru skulle komma på en riktig läkarundersökning och där VC sagt att det till 99% inte rört sig om cancer utan om hemoroider och skulle avhjälpas med salva… I hennes fall tog det 10 månader. Jag har försökt läsa mig till om vilken behandling som är vanlig och man pratar om i vilket stadie min fru är i. Enligt kirurgen har det ändå rört sig om en liten tumör, troligen stadie 1 och där det vid skikt och magnetröntgen inte funnit någon spridning till övriga kroppen. Han sa att behandling i hennes fall är strålning? När jag läser om olika behandlingar blir jag väldigt osäker. Man nämner i många läkartidningar både cellgifter, operativa ingrepp och strålning som behandlingsmetoder och i många fall kombinationer av dessa. Man kan också läsa sig till att ett operativt ingrepp ofta är den enda lösningen om man vill bli helt symtomfri. Vad gäller? Vi har blivit remitterade till Bohuskliniken på Sahlgrenska, är detta den bästa och mest kunniga canceravdelningen när det gäller analcancer i Sverige? Med tanke på den tid det tagit för min fru att komma till rätt läkare och faktiskt bli tagen på allvar, tycker ni att man skall Lexmaria-anmäla berörd Vårdcentral(VC)? Jag är beredd att göra allt för att min fru skall få bästa möjliga vård, hon är remitterad till en läkare som heter Pärman i efternamn och som har någon form av central funktion i regionen. Rent objektivt vilken canceravdelning i Sverige när det gäller analcancer har bästa resurser och mest erfaren personal oavsett om det rör sig om privat eller Landsting? En annan fråga som bryr mig personligen, jag hade molusker för ca 1 – 2 år sedan. Kan detta varit en orsak till analcancer och kan ett HPV-vaccin vara bra att ta för både mig och min fru? En mängd frågor som kräver mycket kunskap, men jag skulle var oerhört tacksam för svar. Slutligen, när jag söker statistiska svar på dödlighet kring denna cancerform hittar jag inga svar. Var kan jag finna denna när den inte finns hos Landstinget?

Med vänliga hälsningar och tack på förhand!

Svar

Strålbehandling är den metod som används vid tidiga stadier av analcancer. Det kan alltså räcka med enbart strålbehandling för att bota. Ibland kan man behöva kombinera med andra metoder så som cytostatika och kirurgi.
Det är svårt att svara på var i landet man är bäst på att behandla analcancer. Bra blir man bland annat om man har träffat och behandlat många patienter. Det kan vara bra att bli behandlad på ett universitetssjukhus. Sahlgrenska är ett sådant.
Om ni ska anmäla vårdcentralen eller ej måste vara ert egna beslut. Ni kan ta kontakt med patientombusmannen och diskutera med de. Ibland kan det kännas skönt att få sitt ärende prövat.

Mullusker smittar men läker ut av sig självt. Mollusker har ingen koppling till HPV-virus och cancer. HPV-virus har däremot en koppling till analcancer.
Vi har tyvärr inga statistiska uppgifter om analcancer och dödlighet. Prognosen är bättre än kolorektalcancer.
Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.